A Kommunikációs Iroda körlevele a Magyar Rádió új arculatának bevezetéséről

2007. augusztus 15-től a Magyar Rádió teljes arculata megújult. Ezzel érvényét veszítették az eddig használatos arculati elemek. Az új arculati elemek megfelelő irodai használata érdekében minden munkatársunktól kérjük, hogy az alábbi iránymutatás alapján járjanak el.

Névhasználat

 2007. augusztus 15-től használt elnevezések:

 

Magyar Rádió zrt. - rövidítve:  MR zrt. vagy MR (mindkét rövidítés használható)
MR1-Kossuth Rádió
MR2-Petőfi Rádió
MR3-Bartók Rádió
MR4-Nemzetiségi adások
MR5-Parlamenti adások
MR6-Régió Rádió
MR6-Rádió Győr
MR6-Rádió Miskolc
MR6-Rádió Szeged
MR6-Rádió Debrecen
MR6-Rádió Pécs

Kérjük az adók neveinek használata során minden alkalommal a példa szerint járjanak el!

Levelezés

A hivatalos levelezés nyomdai cégjelzéses levélpapíron, vagy olyan elektronikus levélsablon segítségével történik, melyet mindenki egyénileg nyomtat ki.

A nyomdában készült céges levélpapír a szervezeti egységek titkárságain igényelhető. Az előállítási költségek miatt kis példányszámban készült, ezért kérjük munkatársainkat, csak indokolt esetben használják!        

Az elektronikus sablonokat szeptember 6-án telepíti az Informatikai Osztály minden munkatársunk számítógépére. A telepített mappában az adott szervezeti egységnek megfelelő levélpapír-, fax-, nyomdai levélpapír sablon és prezentációs sablonokat helyeztük el.

A mappa elnevezése: fejléces sablonok.

Kérünk mindenkit, hogy a fekete-fehér felhasználás esetén kizárólag az egy színes, ún. mono logos változatot használják!

Az e-mail sablon automatikusan kerül fel a levelező rendszerre.

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy 2007. szeptember 6-tól ezeket a sablonokat kell alkalmazni a kimenő és belső levelezésben egyaránt.

     Céges levélpapír-alapú levelezés

     A nyomdai úton előállított levélpapír használata esetén a mappából az e célra beállított üres sablont kérjük használni.

A leveleket minden esetben kérjük cégszerűen aláírni és pontos dátummal ellátni!

A hivatalos levelek szerkesztési szabályai:

•     Minden levelet ARIAL betűtípussal kell megírni
•     Betűméret: 12
•     Elrendezés: sorkizárt
•     Sorköz: szimpla

Kérjük, hogy ezektől a beállításoktól csak nagyon indokolt esetben térjenek el!

Elektronikus sablon alapú levelezés

     (A fejléces sablonok használata esetén a mappában az e célra beállított sablont kérjük használni)

A hivatalos levelek szerkesztési szabályai:

•     Minden levelet ARIAL betűtípussal kell megírni
•     Betűméret: 12
•     Elrendezés: sorkizárt
•     Sorköz: szimpla

A leveleket minden esetben kérjük cégszerűen aláírni és pontos dátummal ellátni!

Kérjük, hogy ezektől a beállításoktól csak nagyon indokolt esetben térjenek el!

     Névjegykártyák

     A régi arculattal ellátott névjegykártyákat folyamatosan cseréljük.
     Az új névjegykártyaigényeket a Kommunikációs Irodára kérjük eljuttatni, az érintett szervezeti egységek
     titkárságán  keresztül. A megrendeléseket minden esetben pontos adatokkal, példányszám-megjelöléssel,
     a költséghely feltüntetésével és a szervezeti egységek utalványozási joggal rendelkező vezetőjének aláírásával
     kérjük leadni!

Névkiírások az ajtók mellett

A név és szervezeti egység kiírásokat folyamatosan megújítjuk.

Új névkiírások esetén kérjük minden esetben konzultáljanak a Kommunikációs Iroda munkatársaival, akik az új arculatnak megfelelő kiírás elkészítéséről gondoskodnak.

Falragaszok, plakátok kihelyezése

Az MR épületeiben több helyen található faliújság és parafa alapú tábla. Kérjük csak ezekre helyezzenek ki plakátokat és szóróanyagokat! A falakra és ajtókra kiragasztott hirdetéseket és közleményeket a takarítószolgálat munkatársai eltávolítják.

Régi levélpapírok, borítékok, jegyzetfüzetek, egyéb nyomtatott üzenő lapok

A régi arculati elemekkel ellátott papírokat HÁZON BELÜL 2007. december végéig lehet használni takarékossági és környezetvédelmi okokból. Kérjük ügyeljenek arra, hogy semmilyen, a régi arculathoz köthető nyomtatott anyag ne kerüljön ki partnereinkhez sem postai, sem más úton szeptember 6.-a után.

A Magyar Rádió zrt. új arculatáról a 10/2007. számú elnöki utasítást rendelkezik.

Az új arculat bevezetéséről, valamint annak helyes és következetes alkalmazásának felügyeletéről Kommunikációs Iroda gondoskodik.

Kérdéseikkel és észrevételeikkel kérjük forduljanak a Kommunikációs Iroda munkatársaihoz:

(Munkatársaink nevét és adatait a dokumentumból töröltük.)

Az elektronikus sablonok és mappa használatával kapcsolatosan az Informatikai és Biztonsági Iroda munkatársai a 7624-es Help Desk számon bármilyen technikai probléma esetén segítséget nyújtanak.

Kommunikációs Iroda