KÖZLEMÉNY

Megalakult a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés.

A társaság azzal a szándékkal jött létre, hogy feltárja a Magyar Rádió jelenlegi vezetőségének intézkedéseit.

A társaság arra törekszik, hogy megakadályozza a közszolgálati Magyar Rádió társadalmi, kulturális, szakmai megbecsülésének végleges elvesztését.

 A társaság céljai:

  1. Annak megállapítása, hogy a Magyar Rádió jelenlegi vezetőségének intézkedései milyen módon és mértékben sértették az egyes vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint az egyéb, a Magyar Rádióra vonatkozó speciális szabályokat, szabályzatokat.
  2. Annak kivizsgálása, hogy a Magyar Rádió mint közpénzen fenntartott intézmény gazdálkodása milyen mértékben teljesítette vagy nem teljesítette közszolgálati feladatait.
  3. A jelenlegi vezetőség által hozott stratégiai és operatív döntések várható következményeinek vizsgálata.
  4. A közvélemény tájékoztatása arról, hogy az érdekérvényesítés törvényes eszközeivel eredményesen lehet fellépni a jogilag is meghatározható visszaélésekkel szemben.

 A társaság a fenti célokat tényfeltárási tevékenységgel kívánja elérni, amelyet meghatározott témakörökben folytat:

-         műsorpolitika, műsorstruktúra

-         gazdálkodás

-         humánpolitika

-         infrastruktúra

-         belföldi és nemzetközi kapcsolatok

-         egyéb tevékenységi körök.

 A társaság tevékenységének fontos része a nyilvánossággal történő rendszeres kapcsolattartás, ennek érdekében a mai naptól honlapot működtet (http://takrad.fw.hu), amelyre várja a közönség véleményét.

A társaság a tevékenységének tartalmáról, illetve a vizsgálatok eredményéről szükség szerint nyilatkozik.

 A Társaság a Közszolgálati Rádióért alapító tagjai:

Cs. Kádár Péter hangmérnök-újságíró
Dancsó Tamás vezető hangmester
Faragó Judit újságíró
Dr. Kisari Éva ügyvéd
László György újságíró
Ördögh Csilla újságíró

 A társaság tagjai tényfeltáró tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatásban nem részesülnek.

Budapest, 2007. augusztus 9.