Társaság a Közszolgálati Rádióért

 

ÁSZ-vizsgálatot kér a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés

Bihary Zsigmond Úr
főigazgató

Állami Számvevőszék


Budapest
4. Pf.54
1364

 

Tárgy: 

A Magyar Rádió zrt. 2008. évi közbeszerzéseinek és bérköltségének vizsgálata

 

Tisztelt Bihary Zsigmond Főigazgató Úr!

 

Az alábbi kérésekkel fordulunk Önhöz, illetve az Állami Számvevőszékhez:

 

I.

2008. április 11-én tájékoztatásul Önnek is megküldte társaságunk azt a nyílt levelet, amelyben nyolc kérdést tettünk föl a Magyar Rádió zrt. vezetőinek és a Magyar Rádió Közalapítványnak, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak és pénzügyminiszternek a digitális átállásról. Pontosabban arról a közbeszerzési pályázatról érdeklődtünk, amelyet a Magyar Rádió zrt.  hirdetett meg 3,2 milliárd forint hitelfelvételre az alábbi célból:

"A Magyar Rádió folyamatos likviditásának biztosítása a digitális műsorszóró hálózat kiépítésének finanszírozása kapcsán."

Ön a válaszlevelében azt írta: "Bízom abban, hogy egyrészt a közvélemény értesül az Önök által megkérdőjelezett ügylet részleteiről, másrészt a megszólított döntéshozók, testületek és szervezetek válaszukban, döntéseik indoklásában korrekt, szakmai tájékoztatással szolgálnak."

A levél nyilvánosságra hozatala óta sem a Magyar Rádió zrt. elnöke, sem a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnöke nem válaszolt a kérdéseinkre, a pénzügyminisztérium pedig azt állította a Népszabadság június 7-i számában, hogy a digitális adóhálózat kiépítésére nem a Magyar Rádió zrt., hanem annak egyik független kereskedelmi divíziója pályázott, ezért nincs is szükség állami támogatásra. A pénzügyminisztérium hónapok óta nem válaszol arra a kérdésre, hogy ezt az állítást mire alapozták, jóllehet, a miniszterelnöki kabinet - Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kérésére - dr. Oláh Melinda köztisztviselő segítségével igyekezett az érdemi választ beszerezni a pénzügyminisztertől.

A közvélemény sem értesült a fejleményekről, mert a médiában dolgozó kollégáinkat sorra elutasították az illetékesek.  De nemcsak az adófizetők sokasága nem tud semmit: a Magyar Rádió zrt. vezetői - Such György elnök, Mészáros László gazdasági alelnök, Sütő László műszaki igazgató - egyetlen belső fórumon sem tartottak tájékoztatót a tervezett hitelfelvétel valódi okáról.

Mint azt Ön is tudja, a digitális műsorszóró adóhálózat kiépítéséről szóló pályázatot nem a Magyar Rádió zrt., hanem az Antenna Hungária Rt. nyerte meg. Társaságunk álláspontja szerint ezért a közbeszerzési pályázatban megjelölt hitelfelvételi cél okafogyottá vált. A Magyar Rádiónak nem keletkezett finanszírozási kötelezettsége, sőt álláspontunk szerint - jogszabályi felhatalmazás hiányában, a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a Magyar Rádió zrt. közötti szerződés hiányában, valamint az Antenna Hungária Rt. és a Magyar Rádió zrt. közötti,  erre irányuló szerződés hiányában - a Magyar Rádió zrt.-nek lehetősége sincs finanszírozásra a digitális adóhálózat kiépítése kapcsán.

Ennek ellenére a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnökségének július 28-i határozata a határozatban megjelölt módosításokkal engedélyezte, hogy a Magyar Rádió zrt. megkösse a közbeszerzési pályázat nyertesével, a  CIB Bank Rt.-vel a hitelszerződést.

Tudomásunk szerint ennek a hitelnek a felhasználásával történt a Magyar Rádió zrt.-ben a 2008. évi bérköltség növelése és számos olyan - a vezetőség részéről eddig a nyilvánosság számára nem részletezett - beruházás, fejlesztés, felújítás, amelynek semmi köze sincs a digitális adóhálózat kiépítéséhez.  A hitelfelvétel jelzálog-bejegyzéssel történt; a bejegyzéshez a sajtóból - egymástól független helyekről - származó információink szerint a pénzügyminiszter engedélye volt szükséges. A hitel fedezete a Magyar Rádió zrt. Bródy Sándor utcai épülete. Eddig senki nem bizonyította, hogy a Magyar Rádió zrt. vissza tudja majd fizetni a hitelt és annak kamatait.

A hitelfelvételről szóló szerződés - sértve az ún. Üvegzseb-törvényt - nem szerepel a Magyar Rádió honlapján. (A honlapot 2008. szeptember 12-i dátummal lementettük.)

Kérjük Önt, illetve az Állami Számvevőszéket, hogy  -  élve a Közbeszerzési törvény 327.§ (1) bekezdés b. pontjában szereplő jogkörével  -  indítson vizsgálatot a Magyar Rádió zrt. hitelfelvételével kapcsolatban.

 

II.

A Magyar Rádió zrt. 2008. június 27-én a Közbeszerzési értesítőben gyorsított pályázati eljárásra történő felhívást tett közzé médiavásárlási célból. A médiavásárlás két évre szól, és különösen a második évre vonatkozó vállalások pontszáma magas a felhívás szerint.

A gyorsított eljárást a Magyar Rádió zrt. az alábbiakkal indokolta:

"Magyarországon a Magyar Rádió zrt. az a műsorszolgáltató, amely a 2008-as pekingi olimpiai játékok közvetítésére, a rádiószervezetek közül, kizárólagos jogot szerzett az európai közszolgálati műsorszolgáltatókat tömörítő European Broadcasting Uniontól (EBU). Az olimpiákat 1936 óta az MR közvetíti, és az olimpiákról történő közvetítést kiemelt közszolgálati feladatának tekinti. Az olimpiai eszmének, az MR olimpiai programjának a nyilvánosság mind szélesebb köréhez történő eljuttatása szükségessé teszi annak különböző médiafelületeken történő kommunikálását. Az olimpiai programra, a közvetítésekre, az olimpiai emblémák és logók használatára vonatkozó reklám- és szponzorációs szabályokat az MR tekintetében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mint az olimpiai rendezvény jogtulajdonosa és az EBU mint szerződő partner határozza meg. Az említett szabályok, valamint az internetes felületre vonatkozó közvetítési jogok jogi tisztázatlansága okán - amelyek utóbb rendeződtek - az MR önhibáján kívül nem tudta megkezdeni az idei, augusztus 4-én kezdődő olimpiai játékokra vonatkozó kommunikációs kampányát.

Az olimpiai játékok időbeli közelségére tekintettel ajánlatkérő gyorsított eljárást alkalmaz, mivel a fenti okokból eredő sürgősség miatt a hirdetmény közzétételére induló tárgyalásra előírt határidők nem lennének megvalósíthatók, annak alkalmazása okafogyottá tenné az olimpiai kampánysorozat elindítását."

A pályázat eredményeként a Magyar Rádió zrt. 2008. augusztus 22-én kötött szerződést az egyetlen ajánlattevővel,  a  MindShare céggel, 604 millió forint értékű médiavásárlásra.  Értesüléseink szerint a szerződésben a 2008-as olimpiai kampányról már nincs is szó - nem is lehet, hiszen az olimpia 2008. augusztus 24-én befejeződött.

Társaságunk álláspontja szerint tehát a gyorsított eljárás indoklása hamis, csupán az volt a cél, hogy lényegesen korlátozza az ajánlattevők számát, illetve, hogy a pénzt minél gyorsabban el lehessen költeni. Emiatt -  és a pályázati felhívás egyéb, igen szigorú feltételei miatt - egy részletes elemzéssel eldönthető, hogy nem merül-e föl a színlelt közbeszerzés gyanúja is. Ráadásul az EBU-ra és a NOB-ra történő hivatkozás sértheti ezen intézmények jó hírét és ronthatja hazánk és a Magyar Rádió nemzetközi megítélését is. 604 millió forint egyébként 12.000 új közszolgálati rádióműsor átlagos közvetlen költsége.

A médiavásárlásról szóló szerződés - sértve az ún. Üvegzseb-törvényt - nem szerepel a Magyar Rádió honlapján. (A honlapot 2008. szeptember 12-i dátummal lementettük.)

Kérjük Önt, illetve az Állami Számvevőszéket, hogy  - élve a Közbeszerzési törvény 327.§ (1) bekezdés b. pontjában szereplő jogkörével - indítson vizsgálatot a Magyar Rádió zrt. médiavásárlásával kapcsolatban.

III.

Az Állami Számvevőszék 0743 számú jelentése kitért a közszolgálati műsorszolgáltatóknál lezajlott létszámcsökkentésre is. A Magyar Rádió zrt.-ben  2007-ben lezajlott, ún. csoportos létszámcsökkentés célja a bérköltség csökkentése volt. Azóta a Magyar Rádió zrt. külső és belső pályázatok útján, illetve egyéb módon jelentős létszámbővítést hajtott végre, és az elbocsátottak munkakörét másokkal töltötte be.

Kérjük Önt, illetve az Állami Számvevőszéket annak vizsgálatára, hogy az ún. csoportos létszámcsökkentés elérte-e a célját?

 

Tisztelt Bihary Zsigmond Főigazgató Úr!

Jelen levelünket társaságunk alapelveinek betartásával nyilvánosságra fogjuk hozni.

Amennyiben további információkra van szüksége, engedje meg, hogy ismételten megtisztelő figyelmébe ajánljuk a www.takrad.hu honlap vonatkozó publikációit, illetve bármikor készségesen állunk az Ön és az Állami Számvevőszék rendelkezésére.

 

Budapest, 2008. szeptember 15.

 

Tisztelettel:

Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés


Jelen levelünket tájékoztatásként és felhasználási joggal kapja:

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a Miniszterelnöki Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az Antenna Hungária Rt., a CIB Bank Rt, a Mindshare Budapest, a közbeszerzési pályázatot lebonyolító Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő kft., a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Fővárosi Ítélőtábla, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az Európai Műsorszórók Egyesülete (EBU), a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnöksége, a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma valamennyi tagja, a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezete, a Magyar Rádió Üzemi Tanácsa, a Magyar Rádió valamennyi szakszervezete, a sajtó, az iwiw közössége, több, a médiával foglalkozó internetes fórum és blog, valamint magánszemélyek.

Társaság a Közszolgálati Rádióért