Társaság a Közszolgálati Rádióért

 

Az ingatlanbuli

 

1. rész

 

"Csakis üzleti megfontolás, hogy. olcsó és hatékony legyen a működés, minél kevesebb ember, papír, kiadás. Olcsó programmal kell kiüríteni a házat. A maradék szellemi tőke szétzúzása csak káló a projekt fő célja mellett: most az igazi tőke, az ingatlanok értékesítése van műsoron. (...) Az állomány leépítése kétmilliárdos hitelből nagyon kifizetődő. Az értékes nyolcadik kerületi palotanegyed legalább tízszer annyit ér, mint amennyibe az a 350-400 egzisztencia került."

(Faragó Judit, Népszabadság, 2007. október 5.)

 

"Állításával ellentétben az ingatlanok értékesítése nincs műsoron (...)."

(Gellért Kis Gábor, Népszabadság, 2007. október 12.)

 


A Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés első nyílt levele a Magyar Rádió közalapítvány kuratóriumához

 

Gellért Kis Gábor válasza

 

A Rádiós Műszakiak Szakszervezet (RÁMÜSZ) kérdése a Magyar Rádió elnökéhez (részlet)

 

Such György válasza a RÁMÜSZ-nek (részlet)

 

A Magyar Távirati Iroda közleménye

 

A Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés második levele a Magyar Rádió közalapítvány kuratóriumához

 


 

Gellért Kis Gábor elnök részére

Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma honlapján  - www.mrka.hu - is olvasható az alábbi elnökségi határozat:

EH 10/2007. (06. 11.)

a Magyar Rádió zrt. stratégiai tervének elkészítéséről

A MRKA kuratóriumának elnöksége felszólítja a Magyar Rádió zrt. elnökét, hogy 2007. október 31-ig készítse el a pályázatából kiindulva az eddig végzett átalakítások figyelembevételével az intézmény kétéves stratégiai tervét, valamint azzal összefüggésben készíttessen a központi ingatlanról - ez a Bródy Sándor utca-Szentkirályi utca-Múzeum utca-Pollack Mihály tér által határolt területen birtokolt épületegyüttest jelenti - olyan felmérést, amely alapul szolgálhat egy, az ingatlanok közeljövőbeni hasznosítására - költözésre vagy maradásra - vonatkozó döntéshez. A megrendelést - annak tartalmára és formájára tekintet nélkül - jóváhagyás végett a zrt. elnöke terjessze a kuratórium elnöksége elé.

A határidő lejártával arra kérjük az elnök urat, hogy az MRKA honlapjának igénybe vételével szíveskedjenek teljes terjedelmében nyilvánosságra hozni a tanulmányt, tehát a felmérést és annak eredményét.

 

Az ingatlanok hasznosítása azért fontos, és azért tartozik a nyilvánosságra, mert a közvéleménynek jogában áll megtudni, hogy a közpénzekkel és a társadalmi tulajdonnal az arra jogosult személyek milyen módon kívánnak gazdálkodnak.

Az ingatlanvagyon hasznosítására vonatkozó tervek nyilvánosság elé tárása biztosíthatja a közpénzek felhasználásának nyomon követhetőségét, valamint a Magyar Rádió zrt. Önök által elképzelt jövőjéről nyújthat részletes és hasznos tájékoztatást.

 

Kérjük továbbá, hogy nyílt levelünket az MRKA Szervezeti és Működési Szabályzatának V. fejezet 7. pontja alapján, amely szerint "A kívülállóktól érkező beadványokat, észrevételeket, javaslatokat a Titkárság legkésőbb a beérkezést követő munkanapon a küldemény címzettjéhez, a küldő személy ilyen igénye esetén a kuratórium valamennyi tagjához, ill. az ellenőrző testület tagjaihoz továbbítja.", szíveskedjék továbbítani a kuratórium és az ellenőrző testület valamennyi tagjához mind elektronikus, mind hagyományos módon.

 

Nyílt levelünknek a nyilvánossághoz való eljuttatásáról a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés gondoskodik.

 

Budapest, 2007. november 15.

 

                                                           Társaság a Közszolgálati Rádióért

                                                                    civil szerveződés

 


KL/00090/00/2007

 

 Tisztelt Társaság!

 

 

Megtisztelő számunkra kitüntető érdeklődésük, s külön szerencsénknek mondhatjuk, hogy figyelmünket a magunk számára magunk által végzendő munka szabályozására alkotott dokumentumokra irányítják. Mindazáltal a legnagyobb sajnálatomra jelen kérésüknek nem tehetek eleget, minthogy ez a dokumentum elsődlegesen a Magyar Rádió zrt. külső üzleti kapcsolatait érinti, s olyan ingatlanhasznosítási anyag még nem született, amely a leendő vásárlókat előzetesen - ha közvetve is - a kínált javak naturáliáira kiterjedő információs helyzetbe juttatja, miáltal az eladó nyilvánvalóan hátrányt szenved. Ezért a vonatkozó előterjesztés üzleti titok, amely fogalmat a PTK és a titokvédelmi törvény is alkalmaz.


Tájékoztatom továbbá társaságukat arról, hogy levelüket ugyan megkapják a kuratórium tagjai, ennek azonban nincs további jelentősége, hiszen a médiatörvény maga rendelkezik úgy, hogy az ingatlan-elidegenítési ügyekben a kuratórium elnökségének van kizárólagos illetékessége.


Amennyiben sor kerül valamely ingatlan eladására, bérbeadására - összefoglalóan hasznosítására -, az üzlet lebonyolítása után persze tájékoztatási kötelezettsége keletkeznék a kuratórium elnökségének, illetve a zrt-nek. Ám még az is kérdéses, elegendő-e az alapító országgyűlést tájékoztatni, vagy a teljes nyilvánosságot kell választani. Számomra ugyan az utóbbi megoldás a rokonszenvesebb, de lehet, hogy a partner a maga üzleti érdekeit mérlegelve a szerződésben valamilyen mértékű vagy típusú titoktartást köt ki. Erre nézve akkor szükséges állást foglalni, ha valós választás elé kerül testületünk.

 

 Budapest, 2007. november 19.

 

 

 

Tisztelettel:

 

     Gellért Kis Gábor

    elnök
 


Magyar Rádió zrt.

Such György elnök részére

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Kérdéseink és kéréseink a munkavállalók tájékoztatását és érdekeit szolgálják.

Szakszervezetünk elengedhetetlennek tartja az információt az alább felsorolt témákban.

 

(...)

 

6. Tájékoztatást kérünk a Rádió ingatlanait érintő tervekről.

 

(...)

 

Üdvözlettel:

 

                    Dér István

            RÁMÜSZ képviselő

 

2007. október 10.

 


Dér István

RÁMÜSZ képviselő

részére

 

Tisztelt Dér István!

 

(...)

 

6. Az MR-nek jelenleg nincs elfogadott ingatlankoncepciója - ennek kidolgozása és előterjesztése az MRKA számára folyamatban van. (Such tehát lekéste a házi feladat beadási határidejét - a webmester.) Elmondható ugyanakkor, hogy a középtávú tervek (összhangban a pályázatommal) egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az MR rendelkezésére álló infrastruktúrát ésszerűbben és hatékonyabban használjuk ki. Ennek keretében új műsorkészítői környezetet tervezünk kialakítani és a végrehajtandó feladatok során modernizáljuk az irodai környezetet is. sajnos nincs okunk feltételezni, hogy jelentős állami támogatást kap az intézmény a megújuláshoz, ezért a meglevő ingatlanok közül esetlegesen felszabaduló egységeket hasznosítanunk kell. Számos olyan ingatlanja van továbbá a társaságnak, melyeket sem jóléti, sem alaptevékenységi célra nem veszünk igénybe. Az ingatlanok felújításához ezen objektumok eladásával is megteremthető a szükséges forrás.

 

(...)

 

Budapest, 2007. november 13.

 

Üdvözlettel:

 

Such György


Marad a rádió

A vezetőség az idei strukturális átalakítások és jelentős létszámleépítések után jövőre a tartalmi fejlesztésekre koncentrál, valamint egyre nagyobb figyelmet fordít a képzésekre, tréningekre, az idegen nyelvi oktatásra - mondta Such György, a Magyar Rádió elnöke az intézmény hét végi belső rendezvényén. Az MTI információja szerint az is kiderült, hogy a néhány év óta tervezett költöztetés elmarad, a közszolgálati médium ingatlanhasznosítási koncepciójában nincs szó arról, hogy elhagynák a jelenlegi épületet. (MTI, 2007. november 27.)


Gellért Kis Gábor elnök részére

Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma

 

 Tisztelt Elnök Úr!

Meglepetéssel olvastuk az elmúlt napok  sajtójában, hogy mégiscsak van olyan fórum, ahol a résztvevők értesülhetnek a Magyar Rádió zrt. ingatlanhasznosítási terveiről.

Továbbra is fenntartjuk a véleményünket azzal kapcsolatban, hogy a közvagyont használó közszolgálati műsorszolgáltató mindenfajta strukturális gazdálkodási tervei a nyilvánosságra tartoznak. Az Ön válaszából, a RÁMÜSZ, valamint a sajtó értesüléséből arra következtetünk, hogy a Magyar Rádió elnöke előterjesztést tett a kuratóriumnak, és bízunk abban, hogy ezen előterjesztésben a hasznosítási terveket a közvagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozták ki.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban kénytelen voltunk több alkalommal is jogosan bírálni a Magyar Rádió elnökét a gazdálkodási kérdések kezelése miatt, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a félreértések elkerülése végett, az üzleti titok megtartásával  szíveskedjenek nyilvánosságra hozni az ingatlanhasznosítási koncepciót és a teljes stratégiai tervet.

Kérjük, hogy ezt a nyílt levelünket is szíveskedjék továbbítani a kuratórium és az ellenőrző testület valamennyi tagjához mind elektronikus, mind hagyományos módon.

Nyílt levelünknek a nyilvánossághoz való eljuttatásáról a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés gondoskodik.

Budapest, 2007. november. 30.

Társaság a Közszolgálati Rádióért
civil szerveződés

 

Társaság a Közszolgálati Rádióért