Társaság a Közszolgálati Rádióért

A közelmúltban jutott hozzánk az alábbi dokumentum, és mi is örülnénk, ha megtudnánk: hová került a támogatás?

Az Országgyűlés a Magyar Rádió művészeti együtteseiről

Parlamenti jegyzőkönyv, 2008. április 14. - részlet 

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Karsai Péter, az MDF képviselője, kérdést kíván feltenni az oktatási és kulturális miniszternek: "Elszálló kulturális értékeink?" címmel. Megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadásra kijelölt Arató Gergely államtitkár urat válaszadóként. (Karsai Péter: Igen, elfogadom.) Igen. Öné a szó, képviselő úr.

KARSAI PÉTER (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A Magyar Rádió zrt.-től kiszivárgott információk szerint a Rádióénekkar létszámát háromnegyedére csökkentették. További drasztikus leépítés vár a már így is megkurtított zenekarra is. Ha mindez megtörténik, a repertoárból kitörölhetnek olyan nagy oratórikus műveket, mint például Kodály Psalmus Hungaricusa, amelyet ilyen kamaraegyüttessel már elég nehéz elképzelni. A Magyar Rádió zenei nagyegyüttesei, a Rádiózenekar, a Rádióénekkar és a gyermekkórus fennállásuk óta képviselik magas szinten a magyar zenei előadó- és alkotóművészet ügyét. A Rádió Zeneműtára őrzi azokat a hangfelvételeket, amelyek a magyar és a világirodalom legjelentősebb zeneműveinek megszólaltatását tartalmazzák. A három együttes hasonló nagyságrendű és jelentőségű művészeti műhely, mint a Magyar Állami Operaház. Megszólalásait itthon és világszerte nagy elismerés övezi.

A magas szakmai színvonalat folyamatosan biztosítani tudó együttesek ma létbizonytalanságban vannak. Állításuk szerint hírnevükhöz és tevékenységükhöz méltatlan körülmények között dolgoznak, a hangversenyéletből való fokozatos kiszorításuk morális és művészeti válságba taszítja őket. Nem tudják ellátni a közszolgálati Magyar Rádió egyik alapfeladatát, a kortárs művészeti alkotások rögzítését sem. Kérdezem államtitkár urat: mi lesz velük, lopakodó intézkedésekkel kiszorulnak az új országimázsból? Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MDF soraiból.)

Karsai Péter Arató Gergely

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Arató Gergely államtitkár úrnak.

ARATÓ GERGELY oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném megköszönni a képviselő úrnak a kérdését, hiszen egy olyan témára irányítja rá az Országgyűlés figyelmét, ahol az elsődleges felelősség nem a kormányzaté, hanem magáé az Országgyűlésé. Hiszen a Magyar Rádió fölött a finanszírozás tekintetében az Országgyűlés gyakorolja a jogokat, illetve az Országgyűlés által megválasztott kuratórium az, akinek közvetlen beleszólása és lehetősége van a Rádió gazdálkodásába, működésébe. (Pettkó András közbeszól.)

A Magyar Rádión belül működő Rádiózenekar, a Rádió kórusa és a hozzá tartozó egyéb nagyon fontos egységek valóban olyan kulturális értéket jelentenek, amelynek a megmentése közös feladatunk. Talán a képviselő úr is emlékszik, hogy a tavaly decemberi költségvetési vitában széles egyetértéssel és a kormány támogatásával fogadtunk el egy olyan módosító javaslatot, amely a Rádiózenekar számára külön címkézett többlettámogatást biztosított. Ugyanakkor tehetetlenek vagyunk abban a helyzetben, és itt a kulturális kormányzat mozgástere is kicsi, amikor maga a zenekar fönntartója, tudniillik a Magyar Rádió nem világos vagy nem megnyugtató módon teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket a zenekar kapcsán egyébként a közszolgáltatási szerződésben vállalt.

Tehát a Rádió kórusának és zenekarának fenntartása a közszolgálati szerződésben vállalt feladata a Magyar Rádiónak. Ha tetszik, ezért kapja a Magyar Országgyűléstől nemcsak ezt a külön támogatást, de a támogatás egészének is ez feltétele.

Azt javaslom tehát a képviselő úrnak, hogy egyrészt az országgyűlési formákkal elsősorban a kulturális és sajtóbizottságon keresztül van mód arra, hogy a Magyar Rádió vezetésével erről a kérdésről párbeszéd kezdődjön. Mi azt ajánlottuk fel, és ma is ezt ajánljuk, hogy nyitottak, készek vagyunk arra, hogy a rendezésben a Kulturális Minisztérium szerepet vállaljon, de ennek feltétele az, hogy olyan működési formába kerüljön a Rádiózenekar, ami garanciákat jelent arra (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy a többlettámogatásért cserébe - ezt akár az Országgyűléstől, akár a kormánytól kapja a Rádiózenekar - ne vonjon ki a Rádió forrásokat. Magyarán szólva, ne az történjen, hogy növekszik az állami feladatvállalás, közben a zenekar nem kerül jobb helyzetbe.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a szót Karsai képviselő úrnak.

KARSAI PÉTER (MDF): Államtitkár úr, egyetértek önnel abban, hogy nekünk, képviselőknek, főleg azoknak, akiknek esetleg a művészetek iránt nagyobb az elkötelezettségünk, fokozott a felelősségünk. Ennél nagyobb már csak azoké, akik egyébként a kormányzati padsorokban ülnek vagy maguk kormánytagok is.

Azt azért nehéz elképzelni, hogy egy ilyen probléma láttán-hallatán a felelősséget, hogy úgy mondjam, szétterítsük. De én ezt a felelősséget magamra véve tavaly októberben levelet fogalmaztam meg ez ügyben az ön miniszterének, jelezve ezt a problémát. Igazából azért vagyok megdöbbenve, mivelhogy emlékeim szerint valóban a költségvetésben forrásokat biztosítottunk külön a zenekarnak - bár én egyébként most a Rádió énekkarát hoztam szóba, akik egyébként a Szenátorok kórusaként kerestek meg, ha úgy tetszik, bennünket mint kollégákat. Én akkor ezt igen nagyon szóvá tettem. Újólag meg vagyok döbbenve, hogy a Rádió énekkara ilyen problémákkal küszköd.

Egyet ígérhetek önnek és mindannyiunknak, akik ezt a kérdést tényleg rendkívül fontosnak és megőrzendőnek tartjuk, hogy ha kell, akkor ezt hetente fogom szóba hozni mindaddig, amíg megnyugtató módon nem rendeződik ez az ügy.

Köszönöm szépen. (Taps az MDF soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg az államtitkár urat.

 ARATÓ GERGELY oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy felhívta mind az Országgyűlés, mind a kormányzat figyelmét erre a problémára, de azt tudom megerősíteni a képviselő úr számára, hogy a képviselő úr jól emlékszik, valóban így van, hogy növeltük azokat a költségvetési forrásokat, amelyek a zenekar és énekkar - ebben az értelemben ez szervezetileg egy egység - finanszírozását szolgálják.

Miután nekünk magunknak is az az információnk, hogy nem megnyugtató a helyzet, szeretném a képviselő urat és az Országgyűlés egészét arra biztatni, hogy keressünk megoldásokat arra, hogyan lehet, nyilván elsősorban tárgyalással, együttműködéssel a Rádió vezetésének és a Rádió nagykuratóriumának, illetve a tulajdonosi, tehát a szűk kuratóriumának bevonásával megfelelő megoldásokat találni.

Azt gondolom, hogy mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a Rádió zenekara és énekkara jól működjön, tudja folytatni azt a nagyon fontos kulturális missziót, amit folytat, aminek számos vonatkozásáról, többek között arról, hogy milyen jelentős ezeknek az együtteseknek a szerepe az utánpótlás-nevelésben, ma nem is ejtettünk szót.

Tehát az az érdekünk, az a feladatunk, hogy jól működjenek ezek az együttesek, és arra kérném a képviselő urat, hogy ne csak a parlamenti megszólalásokban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hanem a parlamenti együttműködésben és tárgyalásokban is keressünk megoldást ezekre a problémákra.

Köszönöm szépen.

Társaság a Közszolgálati Rádióért