Társaság a Közszolgálati Rádióért

Felhívás

Tiltakozunk a Magyar Rádió vezetőinek azon intézkedései ellen, melyekkel saját zenei együtteseik működőképességét - s ezáltal létét - teszik kérdésessé. Nem kapott a közpénzből működtetett közszolgálati Magyar Rádió társadalmi, de legfőképp törvényes bíztatást, felhatalmazást, hogy több évtized alatt létrehozott kulturális kincseinket, értékeinket megcsonkítsa, felszámolja. Ilyen értékek a Magyar Rádió zenei együttesei, melyek - sajátos helyzetük folytán - másokkal nem helyettesíthető módon látják el a nemzeti hangtár folyamatos gyarapítását.

A tavaly még közel 70 tagú Énekkar létszáma idén nyárra 54-re csappant és - a most bejelentett - további 10 fő elbocsátásával hamarosan eredeti rendeltetésének megfelelni képtelen, oratorikus művek megszólaltatására alkalmatlan együttessé zsugorodik. Ráadásul elbocsátották a kórus hangképző énektanárait, és a helyettes karnagyot is, akik a hivatásos énekkari munka nélkülözhetetlen résztvevői. Így már a művészi tevékenység alapvető feltételei is hiányoznak. Európa egyik legkiválóbb vegyeskara az évad már meghirdetett hangversenyeit, a Kodály-év reprezentatív CD-felvételét sem fogja tudni a tőle elvárható módon és színvonalon teljesíteni. Amennyiben a csökkentett létszámot felkért kisegítőkkel kívánnák az MR vezetői alkalmilag felduzzasztani, az így létrejövő produkciók művészi színvonala nem érné el az összeszokott, összecsiszolódott együttesét, és e megoldás gazdasági előnyei is kétségesek.

Nem sokkal biztatóbb a Rádiózenekar helyzete. A létszám a működőképesség alsó határán mozog, miközben további létszámleépítés szükségességéről tájékoztatják őket naponta. Kinevezett, felelős művészeti vezető, valamint kidolgozott, előkészített évadterv hiányában a bizonytalan jövő miatt érzett tanácstalanság uralkodik az együttesben.

Az utolsó pillanatban vagyunk! A folyamat visszafordíthatatlan következményeit talán még megelőzhetjük. Ezért fordulunk minden - a folyamatot befolyásolni képes - döntéshozóhoz, hogy tegyen meg mindent, és a zenekultúra iránt elkötelezett közvéleményhez, hogy emelje fel szavát a Magyar Rádió még meglévő zenei együtteseinek érdekében.

 

2007. szeptember 19.

 

Magyar Zenei Tanács, Magyar Zeneszerzők Egyesülete, Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, Magyar Hangversenyrendezők Egyesülete, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Magyar Újságírók Országos Egyesülete Zenei Szakosztály, Magyar Muzsikus Fórum, Magyar Zeneművészeti Társaság, Magyar Kodály Társaság, Zenetanárok Társasága, Magyar Zeneműkiadók Szövetsége, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, Zenész KÖR, Táncház Egyesület, Magyar Jazz Szövetség, EAR Egyesület, Erkel Ferenc Társaság, Lajtha László Társaság, Vántus István Társaság, Szabó Csaba Nemzetközi Társaság, Alkotó Muzsikusok Társasága, Magyar Hangszermíves Céh, Magyar Harsona-Tuba Szövetség, Magyar Klarinétosok Szövetsége, Győri Zenei Tanács

Társaság a Közszolgálati Rádióért