Társaság a Közszolgálati Rádióért
 

Egy hallgató panasza és az ORTT álláspontja a Petőfi Rádióról

Tisztelt Cím!

Engedjék meg,hogy e levél erejéig zavarjam Önöket! Én Balogh Barnabás vagyok, magyar állampolgár,a Magyar Államvasutak egy alkalmazottja. E levelem a Magyar Rádió a most már több mint 80 éves intézmény - főleg a most már a Such -éra alatt alaposan érezhető - közszolgálati leamortizálódására hívná fel a figyelmüket. Több hazai politikust is megkerestem e témában, de úgy érzem válaszaikból, a hazai politika is cinkosává vált a Rádióban végbemenő romboló folyamatoknak. Mi egyszerű emberek vagyunk, akik számára a Magyar Rádió egy kulturális és szellemi mentsvár volt a hazai médiarengetegben. Mindez tartott 2007 júniusáig. Ekkor a bevezetett új struktúrák következtében egy teljesen más rádióval szembesülhettünk. Eltűntek a színvonalas műsorok, a hozzáértő rádiósok, bemondók, műsorvezetők, zenei szerkesztők és kaptunk helyette valami egészen mást. A Petőfin egy kisebb kaliberű mp3-as lejátszót, kb.800 db zeneszámmal schuffle (véletlenszerű) módban és ennyi, műsor az nincs. A Kossuth szerkezetét is átalakították,melynek következtében elképesztő mennyiségű ismétlést kaptunk, valami rémes szignálokkal. Továbbá -ami eddig a Magyar Rádió sajátossága volt, a szép magyar beszéd - olvasni, baki nélkül alig tudó műsorvezetőket, műsorkészítőket, főleg a Petőfin.

Kérem Önöket, hogy ne hagyják azokat az értékeket veszni, amelyeket úgy néz ki, hogy a Magyar Rádió vezetői egyetlen tollvonással elintéztek. Kérem higgyék el, hogy sokunk számára jelentett szórakozást, kikapcsolódást és nem utolsó sorban kulturforrást a Magyar Rádió. Ebben az amúgy is nehéz helyzetben még ezt is elvették tőlünk. Azt szeretnénk, hogy a Rádió vezetői találják meg azt a középutat, hogy minden hallgató elégedett legyen a változtatásokkal. Akár úgy is, hogy azon petőfis műsorok, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek átkerülhessenek a Kossuthra, pl. a rengeteg ismétlés helyére. Akkor akár meg is maradhatna a Petőfi a fiatalság részére, de így ahogy most működik, szerintem súlyos diszkrimináció azon fiatalokkal szemben is, akiknek tetszettek az említett műsorok, az idősebb korosztályról nem is beszélve. Az idősebbek, akik nem vágynak politikára vagy komolyzenére, azok most mitévők legyenek? Mit hallgathatnak? Sajnos, akik neve pedig összefonódott az említett műsorokkal, a legtöbbjük megkapta felmondólevelét, legjobb tudomásom szerint. Nekem nagyon nagy szívfájdalmam, hogy szinte a teljes zenei szerkesztő gárdát is elküldték. Ezek az emberek az életüket tették fel a Rádióra. Azért tanultak a Zeneművészeti Főiskolán többek között, hogy kamatoztathassák tudásukat a Magyar Rádióban. Nekik még arra sincs esélyük, hogy esetleg valahol újságírásra adhassák a fejüket, lévén nem az újságírás a szakterületük, hanem a zene. Azért védem Őket mert imádtam, imádtuk sokszínű zenei válogatásukat, illetve a zene különféle stílusainak megjelenítését műsoraikban. Név szerint el tudom sorolni őket: Jeney Erzsébet, Adorján Ágnes, Varga Péter, Ruff Béla, Takács Annamária, Bankó Éva ,Farkas Katalin, Molnár Éva, Kajári Klári, Duba Szilvia, Gere Erzsébet, Huszti Zoltán, Jávor Zoltán, Csermely Zsuzsa, Lukácsházi Győző, Koltay Gergely, Radics Zsuzsa és a nagy "öregek": Csiba Lajos, Divéky István, Tari Viktor. Hirtelenjében ennyi név jut eszembe. Mind saját stílust, értéket képviselt. Helyettük a számítógép, a Primetime Selector zenél most, aminek ugye nincsen stílusa, szaktudása, nincsenek érzelmei.

A bemondókról és a műsorvezetőkről is egy glosszát lehetne írni, ezzel nem terhelném Önöket. Sokunknál családtagoknak számítottak. Most hallgassanak bele egy adásba, szinte nincs olyan, hogy bele nem bakiznának, hogy a szép magyar beszédről ne is beszéljek.

 Néhány műsor amit megszüntettek és imádtuk:

Olimpiai és sportműsorok: pl. Sportkoktél, Lelátó.

 Kabaré: Kabarécsütörtök, A Magyar Rádió Karinthy Színpada.

 Magazinok: Terep-járó, Zene-szerda, Délelőtt, Hazafelé (vasárnapi hazakísérő, zenei -közlekedési - sport és információs, szórakoztató magazin), Csúcsforgalom, Jó reggelt Európa!, Péntektől -Péntekig, Gordiusz.

 Az említett tematikus zenei műsorok, magazinok: Blues, Gospel-magazin, Európai motívumok, Latin rock, Meditációs zene, Slágeralbum, Country, Slágermúzeum és sorolhatnám még.

Ha az egész nem is, de nagy részük elférhetett volna a Kossuthon, és nem enne ekkora a felháborodásunk. Hát csak ennyit dobtak ki úgy, hogy minderről a Rádió honlapján is csak 2-3 nappal a struktúraváltás előtt értesülhettünk.

Írom ezeket a sorokat azon emberek nevében is akiknek nincs lehetőségük véleményük elmondására, mert nem tudják hol érdemes próbálkozni, hogy reagáljanak is rájuk. A Magyar Rádió vezetői ezt nem teszik meg. Számos levelet intéztem nekik, válaszra sem méltattak, nekik nem számítunk, pedig ugye mi tartjuk el adóforintjaikból az intézményt.

Azóta,hogy kinyilvánították véleményüket az új Petőfiről, mely szerint nem tekintik közszolgálatinak a műsorát, mit tettek még azért, hogy helyreálljon a Magyar Rádió közszolgálati funkciója? Kérem Önöket újra, ha lehet Önök is segítsenek,hogy legyen kompromisszum, azért, hogy mi, akik - nem kevesen - a régit is szerettük,mi is kaphassunk valamit az adóforintjainkért!

Hálás köszönettel üdvözlöm, várva esetleges reakciójukat:
                         Balogh Barnabás.
35 éves, az új Petőfi megcélzott korosztályának egyik tagja.


Tisztelt Balogh Barnabás!

 Az alábbiakban tájékoztatom a Testület által elrendelt vizsgálat eredményéről:

A Testület az állampolgári bejelentések alapján a 1470/2007. (VI. 27.) határozatával elrendelte a Petőfi Rádió műsorszolgáltatásának hatósági ellenőrzését.

Az elmúlt hónapban az Országos Rádió és Televízió Testülethez több panasz érkezett a Petőfi Rádió új műsorstruktúrája miatt. A panaszosok azt kifogásolták, hogy a közszolgálati adó egész korosztályt zárt ki a rádiózásból azzal, hogy megszüntette az 50 éven felüliek érdeklődésének megfelelő ismeretterjesztő, tájékoztató, tudományos, kabaré, magyar nóta stb. műsorszámokat, mert a jövőben a kereskedelmi rádiókhoz hasonló, ám értékes könnyűzenét közvetítő zenei rádió kíván lenni.

Az ORTT rendszeresen ellenőrzi azt, hogy a közműsor-szolgáltatók megfelelnek-e az általuk vállalt kötelezettségeknek. Természetesen számos alkalommal előfordult, hogy a műsorszolgáltatók nem tettek/tesznek eleget közszolgálati kötelezettségeinek, ilyenkor az ORTT az Rttv. 112.§-ában meghatározott szankciókat alkalmazza a Testület, és kontrollvizsgálatot rendel el.

Ezek az ellenőrzések majd minden esetben kiterjednek a zene-szöveg arányának vizsgálatára, mivel erre is tesznek vállalást a műsorszolgáltatók; és arra, hogy a közszolgálati műsorok elkészítésében fekszik-e valamennyi munka. A Testület hozott már olyan határozatot, amelynek értelmében nem fogadta el, ha egy adott műsorszolgáltató kizárólag zene sugárzásával - még ha az minőséginek is ítélhető - akart eleget tenni közszolgálati kötelezettségeinek. Rendkívül fontos tehát, hogy az ilyen - akár zenei műsorok - értéket, információkat közvetítsenek, tehát valamilyen szerkesztői munka minimális szinten elvárható.

A Petőfi Rádióban hallható zene nem volt alkalmas arra, hogy tematikus műsorszámként értékeljük, hiszen a zeneszámok közzétételekor a legtöbb esetben csupán a szimpla felkonferálásra szorítkoztak a műsorvezetők.

Megállapítható, hogy a Petőfi Rádió egész heti műsora nélkülözte a változatosságot, a popzenei szövetet csak néha-néha törte meg egy-egy megszólalás. Nem volt tetten érhető az a törekvés sem, hogy a műsorvezetők egy-egy zenei stílust vagy előadót értékközvetítő módon mutassanak be.

Ez a típusú műsorszerkesztési mód - a Rádió szlogenjéhez hűen - nonstop zenének ad teret, a vizsgált műsorstruktúrából jól látható, hogy egyéb ismeretterjesztő-, tudományos-, környezetvédelmi-, egészségügyi magazin, portréműsor, stúdióbeszélgetések nem szerepeltek a Petőfi Rádió kínálatában.

A Médiatörvény értelmező rendelkezése szerint a (2. § 20. pont) "a közszolgálati műsorszolgáltató működését közszolgálati műsorszolgáltatási szabályzat határozza meg"; a KMSz szerint a Magyar Rádió "tevékenységét a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat alapján végzi".

A Testület a vizsgálat során észlelte, hogy a Petőfi Rádió jelenlegi műsorszolgáltatása ellentétes a Magyar Rádió Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatának (KMSz) előírásaival.

A KMSz műsorrendre és műsorszerkezetre vonatkozó szabályainak 5. pontja szerint "a Magyar Rádió minden egyes műsorszolgáltatásában a közszolgálati műsorszámok reklámidő nélkül számított műsoridejének együttesen meg kell haladnia a teljes műsoridő 50%-át.�

A közszolgálati műsorszolgáltatás alapvető feladatai között említi a Szabályzat, hogy a Magyar Rádió változatos műsoraival, a nézetek sokszínűségének bemutatásával kielégíti a hallgatók széles körének, a társadalom valamennyi jelentős csoportjának érdeklődését.

A KMSz II. fejezete a műsorszolgáltatás tartalmára vonatkozóan tesz megállapításokat. Eszerint a Magyar Rádió a műsorszolgáltatás során gondoskodik például az ország különböző területeinek sajátos történelmi és kulturális értékeit, társadalmi és gazdasági életét, az egyes emberek helyzetét bemutató műsorokról, a természeti és az épített környezet, Magyarország és a világ értékeinek rádióműsoron keresztüli szemléltetéséről. A MR műsorszolgáltatása szorgalmazza az egészséges életmódot, népszerűsíti a sportolást, jelentős sporteseményeket közvetít, kiemelkedő sportteljesítményeket mutat be; vállalja az életkoruk, testi, szellemi fogyatékosságuk vagy társadalmi körülményeik miatt hátrányos helyzetű emberek életének megjelenítését.

 A II. fejezet 12. pontja szerint a Magyar Rádió gondoskodik" az igényes szórakoztatásról, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését szolgáló műsorokról". A kulturális és tudományos értékek bemutatásáról szóló egységben (V. fejezet) a Szabályzat konkrétan meghatározza a Magyar Rádió művészeti tevékenységét: "A MR műsoraiban a kultúra sokszínűségének, sokféleségének bemutatásával valamennyi hallgatói réteg igényeinek kielégítésére törekszik, az irodalmi és a zenei művek széles kínálatát nyújtja ".

 A Testület álláspontja szerint az új műsorstruktúra éppen sokszor hangsúlyozott sokszínűségnek, igényes szórakoztatásnak és a hallgatók széles rétegét kielégítő műsorszolgáltatásnak nem tesz eleget, azaz a Petőfi adó jelenlegi tevékenysége ellentétben áll a Kuratórium és a Testület által jóváhagyott Szabályzattal.

Az ORTT a közszolgálati műsorszolgáltatók KMSZ-ének elfogadása kapcsán egyetértési jogot gyakorol. A Magyar Rádió szabályzatával kapcsolatosan a Testület 1998-ban gyakorolta egyetértési jogát, az azóta nem módosult. Az egyetértési jogot egy adott pillanatban gyakorolja tehát a Testület, az nem biztosít folyamatos érdekérvényesítést a hatóság számára. Az Rttv. szintén nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján a Testület közvetlenül számon kérhetné a műsorszolgáltatótól a KMSZ-ben foglaltak be nem tartását, illetőleg figyelmen kívül hagyását.

Mégis az által, hogy a jogalkotó egyetértési jogot biztosított az ORTT számára, bizonyos felelősséget is ruházott rá, hiszen az egyetértési jog gyakorlójának is felelőssége, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató belső szabályzata - amely alapján, végső soron a műsorszolgáltató végzi műsorszolgáltatását - megfeleljen a törvényi követelményeknek. A Testület ezért úgy ítéli meg, hogy nemcsak joga, hanem kötelezettsége jelezni a közszolgálati műsorszolgáltató felé, ha műsorszolgáltatása nem felel meg a KMSZ-ben foglaltaknak.

A vizsgálatról a Testület levélben tájékoztatja a Magyar Rádió vezetését, és tájékoztatást kér arról, hogy a Magyar Rádió milyen intézkedéseket kíván tenni a műsorszolgáltatása és a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat előírásai közötti tapasztalt anomália feloldására.

Tisztelettel: Vékony Éva

2007. augusztus 21.

Társaság a Közszolgálati Rádióért