Társaság a Közszolgálati Rádióért

 

 

Olimpia turbó 2008-2010

 

Noha a Magyar Rádióban - Such György tavaly decemberi ígérgetései ellenére - az idén sem volt fizetésemelés, és a derék elnöknek az Üzemi Tanáccsal kötött, kötelező érvényű megállapodás ellenére sem jut eszébe a Önkéntes Távozási Program idei keretszámainak meghatározása, azt azért a kívülálló láthatja, hogy van pénz a tarisznyában. Nem kell mást tenni, mint időnként belelapozni a Közbeszerzési Értesítőbe, ahol az idei nyár újdonsága két rádiós pályázat.

Mielőtt a konkrét pályázatokat ismertetnénk, kis türelmet kérünk az olvasótól, ugyanis az eljárásokat - a korábbi, általunk ismert gyakorlattól eltérően - nem a Magyar Rádió bonyolítja le, hanem a Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő kft. Miféle cég is ez? Látszólag könnyű a dolgunk, hiszen a pályázati felhívásokban szerepel a cég honlapjának címe is: www.tenderco.hu . Ha azonban erre a hivatkozásra kattintunk, éppen úgy járunk, mintha a Magyar Rádió Kincsestárát keresnénk az interneten: a 404-es hiba jelenik meg, vagyis az oldal nem érhető el. A kft. titkárnője elárulta, hogy ők nem szokták nézegetni a honlapot, a karbantartással megbízott cég viszont csak kéthetente néz rá az oldalra, és lehet, hogy már régóta nem működik a link. A közbeszerzési pályázat kapcsolattartója, Polgár Adrienn már élesebben fogalmazott. Szerinte nem baj, ha a honlap nem működik, aki akarja, úgyis megtalálja őket. Aztán mégis szerencsénk lett, mert a Google-ban van egy tárolt változat, amely szerint a kft.-t az Inhold Vagyonkezelő és Befektető Rt. és egy magánszemély hozta létre 1995-ben. A Tender-Co egyébként igen nagy gyakorlatot szerzett a gyorsított pályázatokban; szakmai körökben a legismertebb ügyéről, a Malév-botrányról pl. itt lehet tájékozódni. A következő kérdés, hogy vajon mi is az az Inhold? Ennek a cégnek egyáltalán nincs honlapja, így első körben csak annyi derült ki a cégről, hogy 2003-ban az adatszolgáltatási kötelezettség hiányossága miatt egy jelképes összegre büntette őt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelősége. A részletesebb kutakodás már több eredménnyel járt: az Inhold a megszűnt cégek közé tartozik.

Most tehát vegyük sorra a két pályázati kiírást!

Az egyiket 2008. június 27-én tette közzé a Magyar Rádió. Ez egy ún. gyorsított, tárgyalásos eljárás, amit kivételes esetekben szoktak alkalmazni, olyankor, amikor külső okok miatt nincs idő. Erre még visszatérünk, de lássuk, mit is akar közbeszerezni ily sebességgel a közszolgálati rádió! Nyilván valami olyat, ami nélkül megáll az élet. Legalábbis ezt mutatják a felajánlott pénzek: kültéri reklámokra 100 millió forint, médiabarter-szerződésekre 200 millió forint a teljes keretösszeg. Kb. ennyi fedezné az idei, beígért 4%-os béremelést is.

Ilyen nagy pénzért nem akárki állhat ám sorba: csak olyan cégek jelentkezhetnek, amelyek igazolni tudják, hogy 2005. június 30. és 2008. június 30. között már legalább két, egyenként legalább 100 millió forint értékű médiavásárlást bonyolítottak le. Vannak más feltételek is; ezeket átugorva érkezünk el a lényeghez: a gyorsított eljárás indoklásához. Szó szerint idézzük, nehogy megszóljanak minket, hogy kedvünk szerint csonkítottuk meg a dolgozatot:

"Magyarországon a Magyar Rádió zrt. az a műsorszolgáltató, amely a 2008-as pekingi olimpiai játékok közvetítésére, a rádiószervezetek közül, kizárólagos jogot szerzett az európai közszolgálati műsorszolgáltatókat tömörítő European Broadcasting Uniontól (EBU). Az olimpiákat 1936 óta az MR közvetíti, és az olimpiákról történő közvetítést kiemelt közszolgálati feladatának tekinti. Az olimpiai eszmének, az MR olimpiai programjának a nyilvánosság mind szélesebb köréhez történő eljuttatása szükségessé teszi annak különböző médiafelületeken történő kommunikálását. Az olimpiai programra, a közvetítésekre, az olimpiai emblémák és logók használatára vonatkozó reklám- és szponzorációs szabályokat az MR tekintetében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mint az olimpiai rendezvény jogtulajdonosa és az EBU mint szerződő partner határozza meg. Az említett szabályok, valamint az internetes felületre vonatkozó közvetítési jogok jogi tisztázatlansága okán - amelyek utóbb rendeződtek - az MR önhibáján kívül nem tudta megkezdeni az idei, augusztus 4-én kezdődő olimpiai játékokra vonatkozó kommunikációs kampányát.

Az olimpiai játékok időbeli közelségére tekintettel ajánlatkérő gyorsított eljárást alkalmaz, mivel a fenti okokból eredő sürgősség miatt a hirdetmény közzétételére induló tárgyalásra előírt határidők nem lennének megvalósíthatók, annak alkalmazása okafogyottá tenné az olimpiai kampánysorozat elindítását."

Szép indoklás ez, csak néhány részletét tekintve - mondjuk így - nem kellőképpen van alátámasztva tényekkel. Már a második mondatban van egy parányi hiba, ugyanis 1936-ban nem az MR (akkor még ilyen nem volt), hanem a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. közvetítette az olimpiát. Ezt a céget még véletlenül sem nevezték MR-nek; mint tudjuk, az emerezés tavaly augusztusa óta vált szinte megkerülhetetlen divattá az intézmény hivatalos szókészletében. 

Az meg aztán végképp nem igaz, hogy a NOB és az EBU tehetne arról, hogy a Magyar Rádió vezetői elaludtak, olyannyira, hogy a Magyar Rádió műsorait sem hallgatják. Az olimpiai kampány ismeretterjesztő része ugyanis nem függ attól, hogy létrejönnek-e szponzorációs szerződések, illetve, hogy az MR-pacákat milyen módon lehet az öt karika közé beékelni maradandó vizuális károkozás nélkül. Valójában hónapok óta mennek az olimpiák történetét és jelentőségét ismertető műsorok.

Roppant érdekes viszont az internetes közvetítés háttere. Noha az, hogy a Magyar Rádió közzéteheti-e az olimpiai műsorokat az interneten, szintén nem befolyásolhatná az olimpia eszmeiségét hirdető, kiemelkedő közszolgálati feladvány minden eddiginél példásabb megoldását, azért ismerjük el: van reklámértéke annak, ha a Magyar Rádió engedélyt kap arra, hogy az interneten is hallgatható lesz az olimpia. Rögtön hozzátesszük, engedély nélkül is hallgatható lesz, miként így volt ez legutóbb is, amikor egy újvidéki lelkes ember az éterből vett adást tette föl egy amerikai szerverre. Ha a NOB-ot és az EBU-t ez zavarta volna, akkor sem tudott volna mit tenni, hiszen az olimpia csak néhány hétig tartott.

Ámde meddig tart a pekingi rendezvény? Ne tessék azonnal rávágni a választ! A Magyar Rádió ajánlati kérelme szerint ugyanis még két év múlva is élvezhetjük a világ legjobb sportolóinak nemes vetélkedését.  A hármas számú értékelési szempont igen szigorú: "60 súlyarányt" ér a kültéri kampányok hatékonyságának a második évre vállalt mértéke. Tényleg ez van odaírva, s mert az eljárás gyorsított, érdeklődve várjuk, ki lesz az, aki még 2010 júniusában is az olimpiai kampány lebonyolítója lehet - 300 milláért hatékonyan.

(A fenti képet a NOB, az EBU és a Magyar Rádió engedélye nélkül tesszük közzé)

A másik pályázat - amelyet néhány nappal később hirdettek meg - ismét azt bizonyítja, milyen kiemelkedő szerepet tulajdonít a Magyar Rádió vezetősége a szépítkezésnek. A pályázat címe - a helyesírási hibákkal együtt, betűhíven idézzük:

"A Magyar rádió zrt. - t  népszerűsítő, a ismertséget hallgatottságot/látogatottságot növelő arculati reklámkampány(ok) megtervezése és előkészítése"

A nyelvhelyességi hibák nem lehetnek véletlenek, mert a pályázati felhívásban következetesen ismétlődnek. Sőt, idegen szavakkal is bővül a kompozíció:

"A reklámkampány kiterjed a megrendelői brief alapján és a Megrendelő által meghatározott Kommunikációs irányelvek figyelembevételével kreatív koncepció kidolgozására, valamint a kreatív koncepció adaptációjára és az ehhez kapcsolódó grafikai munkákra."

A továbbiakban - ha jól értjük, ami a szöveg nehézkessége miatt nem biztos - arról van szó, hogy különféle arculathordozókat kell tervezni és készíteni. Ismét idézünk egy rejtvényt:

"Az ajánlatkérő adóihoz, műsoraihoz, és egyéb tevékenységéhez kapcsolódó kreatív koncepciók megtervezése az eseti megrendelések megrendelésének függvényében..."

Nincs tévedés: tessék megnézni a Közbeszerzési értesítőt az interneten! Szép, nagyméretű, kék betűkkel bizony ez van írva. 

Ebben a pályázatban a nyertes pályázó "csak" 12 millió forintot szakíthat le. Ráadásul a Magyar Rádió utólag fizet, ami nagyon helyes. Ám itt is van fontos kizáró feltétel: 2006. július 25. és 2008. július 25. között legalább két darab, egyenként 5 millió forint értékű kampányszerződést kell bemutatni. Vagyis tehetséges, kezdő fiatalok akkor sem pályázhatnak, ha netán megértik a pályázat szövegét.

Társaság a Közszolgálati Rádióért