Közlemény

Megalakult a Társaság a Közszolgálati Rádióért civil szerveződés. Itt

Tényfeltárás egy valóban közszolgálati Magyar Rádió érdekében

Az ötletgazda László György volt. Az ő gondolatai olvashatók itt

 

.

 

Társaság a Közszolgálati Rádióért

működési szabályzat Itt

A rádiós szakszervezetek nyilatkozata

"A Magyar Rádió vezetése vagy szándékosan kívánja megalázni a dolgozókat, szétverni a rádiósok meglévő önérzetét, vagy egyszerűen rossz módszereket választott." - Itt

 

A Magyar Rádió telefonközpontjának létszámát és szolgáltatásait is csökkentették.

A távozó központ-kezelők szerették volna, ha a Magyar Rádió belső kiadványában, a Pagodában köszönhetnek el a rádió dolgozóitól és a Magyar Rádiótól. Ezt azonban nem engedélyezték a számukra. Vajon miért féltek az alábbi szövegtől a Magyar Rádió döntéshozói? Itt

B. Király Györgyi megválaszolatlanul hagyott levele Kerényi Györgynek

"A Hangos receptnél maradva: március végéig - megszokott rend a négy héttel sugárzás előtti témaleadás - egyeztettem a vendégekkel, klinikaigazgatókkal, államtitkárral, országos tiszti főorvossal.  A közszolgálati rádió presztízse szerinted nem számít?" Itt


KÉRDÉSEK A MAGYAR RÁDIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁHOZ

"Kérjük Önöket, hogy a fentiek alapján törvényben foglalt hatáskörüket gyakorolva vizsgálják ki a Magyar Rádió jelenlegi vezetőségének tevékenységét, ezzel elősegítve a köz érdekeinek és igényeinek érvényre juttatását." Itt


Such György titokban tartott elnöki pályázata

"Ennek megfelelően a Magyar Rádió csatornáinak arculatáért, műsorstruktúrájáért és annak mindennapos megvalósításáért a Programigazgató, illetve az alája tartozó adóigazgatók lesznek felelősek. Ők adnak majd megrendeléseket a Magyar Rádió Főszerkesztőjének felügyelete alatt álló szerkesztőségeknek a konkrét műsorokra, amelyek minőségéért az adott szerkesztőség vezetője felel. Vagyis meg kívánom szüntetni azt a jelenlegi rendszert, amelyben az adókhoz vannak rendelve szerkesztőségek!" Itt


Az "Áthidaló megoldás" - Balla Ferenc egykori, 2007. tavaszán írott levele a Magyar Rádió munkatársaihoz

"Lassan már pezsgős ünnep, hogyha a hírszerkesztőségből kikerül egy tisztességes összetett mondat; a Petőfi a nagyonsokadik kereskedelmi rádió lesz; a Bartók maga a végig gondolatlan eklektika." Itt


Zenei szervezetek felhívása

"Nem kapott a közpénzből működtetett közszolgálati Magyar Rádió társadalmi, de legfőképp törvényes bíztatást, felhatalmazást, hogy több évtized alatt létrehozott kulturális kincseinket, értékeinket megcsonkítsa, felszámolja." Itt


A zenei együttesek a kulturális bizottságnál

"Az együttesek élére olyan személyt szándékoznak kinevezni, akit a munkáltatói és a munkavállalói bizottság sem szakmai, sem emberi vonatkozásban nem tartott megfelelőnek, mindazonáltal egy konkurens együttes, a Magyar Állami Operaház zenekarának bőgőse, aki az operaházi állását is fenn kívánja tartani. Egyetlen "erénye" - személyes tájékoztatása alapján -, hogy garanciát vállalt az együttesek mintegy 30%-os leépítésére "szakmai" alapon." Itt


A Magyar Rádió zrt. Üzemi Tanácsa és a reprezentatív szakszervezetek állásfoglalása

"Kötelességünknek érezzük felszólítani a menedzsmentet, hogy a gazdasági nehézségek megoldását ne csak létszámcsökkentéssel valósítsák meg, hanem esetleges szervezeti átalakításokkal, szponzorok bevonásával javítsák a művészeti együttesek működésének feltételeit!" Itt


Éljen a magyar szabadság!

Vannak, akik a rádiótörténelemből is kiirtanák. Vannak, akik szerint nem korszerű. Vannak, akik tudják, hogy az első szünetjel-gépet magyar szakemberek készítették. Vannak, akik föltették a Magyar Rádió honlapjára, és vannak, akik lepusztították onnan. Szerencsére, a fájlcserélők segítségével kettőt meg lehetett találni belőlük. Azt a kettőt, amit a legjobban hiányolnak a rádiósok és a hallgatók egyaránt. S ezzel megnyílt a Hangbánya itt és itt.   

...és Kodály - a Magyar Rádió agit-proposa - Borbély-Urquart Julianna - szégyelli a zenei együtteseket és azok tagjait

"Természetesen felmerült bennem a gondolat, hogy lemondok a megállapodott tiszteletdíjról. Művészi önérzetem azonban a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy ezzel a lépésemmel a legcsekélyebb mértékben is a Magyar Rádió jelenlegi vezetésével való szolidaritásomat fejezzem ki. Másfelől azonban, tekintettel a Rádiónál évek óta áldozatosan dolgozó, kiváló szakemberek iránti őszinte nagyrabecsülésemre, tekintettel arra, hogy magam is voltam egy ideig a Magyar Rádió alkalmazottja és mindenek előtt mélységes tiszteletemre Kodály Zoltán iránt, úgy határoztam, hogy lemondok a megállapodás szerinti – eleve rendkívül szerény – tiszteletdíjról és ingyen játszom a hangversenyen." Itt

Az ingatlanbuli - 1. rész

"A MRKA kuratóriumának elnöksége felszólítja a Magyar Rádió zrt. elnökét, hogy 2007. október 31-ig készítse el a pályázatából kiindulva az eddig végzett átalakítások figyelembevételével az intézmény kétéves stratégiai tervét, valamint azzal összefüggésben készíttessen a központi ingatlanról - ez a Bródy Sándor utca-Szentkirályi utca-Múzeum utca-Pollack Mihály tér által határolt területen birtokolt épületegyüttest jelenti - olyan felmérést, amely alapul szolgálhat egy, az ingatlanok közeljövőbeni hasznosítására - költözésre vagy maradásra - vonatkozó döntéshez." - Itt

Megalázó orvosi vizsgálatra kényszerítette a Magyar Rádió orvosát Szetei Tibor humánpolitikai igazgató

"Sajnálatomat fejeztem ki, hogy miattam ilyen embertelen helyzetbe került, és megígértem neki, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy őt még egyszer ilyen aljas módon ne kényszerítsék vizsgálat végzésére." Itt

Játék és muzsika helyett lajstromoztatás

"Ismervén az ügyvezető igazgató asszony zenei fogékonyságát és tájékozottságát, mi nem lepődtünk meg, hogy Szkenner rovatunk ihletője csupán január 22-én fedezte föl azt, ami sokak számára már régóta ismert volt, és lecsapott az utánzástól sem visszariadó, potenciális csalárd haszonlesőkre." Itt

Létszámcsökkentés után létszámbővítés

"A munkáltató nem kívánja korlátozni az ÜT-t abban, hogy döntéseiről elektronikus levélben is tájékoztassa a munkavállalókat." Itt

Az országgyűlés a zenei egyettesekről

"Egyet ígérhetek önnek és mindannyiunknak, akik ezt a kérdést tényleg rendkívül fontosnak és megőrzendőnek tartjuk, hogy ha kell, akkor ezt hetente fogom szóba hozni mindaddig, amíg megnyugtató módon nem rendeződik ez az ügy." Itt

Szená-torok a Magyar Rádió zenei együtteseiért

"Szakmai szempontok alapján haladéktalanul rögzíteni kell az együttesek repertoárjának megfelelő létszámokat: így a Szimfónikus zenekar esetében 96 fő, az Énekkar esetében 60 fő állandó alkalmazása szükséges és indokolt" Itt

Diszkriminatív béremelési javaslat

"
A 2008. évi bérfejlesztésből nem részesülhetnek azok a munkavállalók, akik munkaviszonyának megszüntetése folyamatban van." Itt

Tizenkétezer új műsor marad el a Magyar Rádióban

"Az ötlet és tökéletes kivitelezése olyan párosítást alkot, mint a jin és jang." Itt

Az Állami Számvevőszék vizsgálatát kérjük

"Emiatt -  és a pályázati felhívás egyéb, igen szigorú feltételei miatt - egy részletes elemzéssel eldönthető, hogy nem merül-e föl a színlelt közbeszerzés gyanúja is." - Itt

Lakat a Magyar Rádión

"Mivel nem ez az első eset, hogy Such György álláspontja szerint csak az és csak úgy lehet nyilvános, ahogy azt ő elképzeli, ismét vizsgálatot kértünk." Itt

Megszólalásról letiltottak és a jó erkölcsbe való ütközés

"A fenti vizsgálat során megállapíthatóvá vált, hogy a szerződés 7. pontja, illetve a szerződés kiegészítése nem egyértelmű, továbbá felmerülhet, hogy a szerződés jó erkölcsbe ütközik, illetve a médiatörvény rendelkezéseibe ütközés esetén semmis, tehát érvénytelen..." Itt

Stúdió sirató

"Méghozzá olyan éhes volt a szörny, hogy az 1-es stúdióban félbe kellett szakítani az utolsó hangjáték elkészítését." Itt

 

 

 


A honlap erőteljes fejlesztés alatt van. Ha hibát talál, írjon a webmesternek.
© 2007. Társaság a közszolgálati rádióért. A honlap tartalma - a forrás megjelölésével - szabadon felhasználható (CC).